• ทำเส้นปะบนเว็บทำอย่างไร

  Date: 2010.09.02 | Category: 1 - 2 - 3 WEBMASTER, บทเรียน HTML | Tags: ,

  การทำเส้นปะนั้นมีหลายวิธีครับจะแสดงให้ดูหลายวิธีล่ะกัน

  1. ใช้รูปภาพเป็น Backgroud
  <table cellpadding=0 cellspacing=0 border=0 width=100%>
  <tr><td height=5 background=”/images/lineWidth.gif”></td></tr>
  </table>

  จาก Code จะเห็นว่ามีการแสดง Background ของรูป lineWidth.gif โดย LineWidth.gif จะเป็นรูปเส้นปะแบบนี้ครับ [img src="/images/lineWidth.gif"] โดย Height เป็นความกว้างของรูปเส้นปะ

  2. ใช้โปรแกรมมิ่งเช่น ASP ในการแสดง
  <%for i=1 to 100%>- <%next%>

  จาก Code จะเห็นว่าเราใช้ For-Loop ในการวนเป็นจำนวน 100 เส้นปะ โดยแสดง – (ขีดกลาง) แต่วิธีนี้อาจจะต้องก่ะดีๆนะครับ หรืออาจจะเอา Table คล่อมอีกทีก็ได้เหมือนกันครับ

  ก็ลองนำไปใช้ดูนะครับ ไม่ยากครับ แต่ถ้าจะทำเส้นปะแนวตั้งก็คล้ายๆกันครับ ลองประยุกต์ดูก่อนนะ